יום חמישי, 10 באוקטובר 2013

Jewish Fight Clubיהל שלח לי את זה. ציטוט וכותרת. מספיקה נקודת הסתכלות טיפה אחרת כדי להכנס לסבסוב מטורף.

"
כבר ביארנו שכל מקום שנזכר ראיית מלאך או דיבורו, שאין זה אלא במראה הנבואה או בחלום. בין שפורש הדבר, ובין שלא פורש, כמו שקדם. דע זה והבינהו מאוד מאד. ואין הבדל בין אם יאמר הכתוב בהתחלה שהוא ראה המלאך, או שהיה פשט הדברים בהתחלה שהוא חשב אותו אחד מבני אדם, ורק בסוף העניין נתברר לו שהוא מלאך, כיון שמצאת בתכלית הדברים שאותו אשר נראה ודיבר היה מלאך, תדע ברור, כי מתחילת העניין היה מראה הנבואה או חלום של נבואה... וכך אני אומר גם בפרשת יעקב באומרו ויאבק איש עמו, שזה בצורת החזון כיון שנתבאר בסוף שהוא מלאך... וכל ההיאבקות והשיחה הללו במראה הנבואה."

מורה הנבוכים (תרגום הרב קאפח, חלק שני - פרק מב)כלל ראשון. לא מדברים על זה. גם כלל שני. פשוט לא. ואם לא מדברים, זה אמיתי. תמיד היתה לי תחושה שהסרט הזה הוא חסידות דס"א. אבל העיקר שיהיה חסידות.