יום ראשון, 10 בפברואר 2013

חדש אסור מן התורה

I stood on a hill and I saw the Old approaching, but it came as the New.
It hobbled up on new crutches which no one had ever seen before and stank of new smells of decay which no one had ever smelt before.

Bertolt Brecht[1]
 
 
 
ההתחלה היא ערימה של טעויות
רוויות בושה וחיות
למי שזוכר.
 
בסוף הכל מתחיל מהתחלה
זה כואב כשמתנגדים 
וגם כשלא
 
 
 
 
 
וכל מה שיועד אמר.
והאמור לא רק על הבניה בדגן. אבל מהכביש הדברים נראים..
 


[1] (1939) ‘Parade of the Old New’, Bertolt Brecht: Poems 1913–1956, John Willett and Ralph Manheim (eds) (London: Methuen, 1987), p. 323