יום שלישי, 31 בינואר 2012

שיחות הר"ש - צדקה כהתגברות עצמית ואקט מכונן של ראשית / הרב שג"ר בשעור ברבי נחמן תנינא ד


רבי נחמן בתורות האלה, כאן אולי זה המקום המובהק ביותר שהוא עוסק, הוא רואה בצדקה, מה שאנחנו קראנו כ'אקט מכונן'. מה פירוש 'אקט מכונן'? 'אקט מכונן' היא פעולה שהיא, כפי שאמרנו, מעבירה פאזה, מחליפה סווטיש. היא לא רק איזה שהיא תוספת, שיפור במה שאנחנו עושים, היא שינוי, אם נשתמש במינוח מעולם אחר, שינוי פרדיגמטי. אדם תמיד חי מבחינה נפשית וגם מבחינה הכרתית תמיד בתוך מערכת. למערכת הזאת יש את האפשרויות שלה מצד אחד, יש לה גם את המגבלות שלה מהצד השני, והשאלה היא אם אדם יכול להשתנות, לא שנוי - עוד שיפור, אלא לעשות סוויטש לעבור למקום אחר לפאזה אחרת, זה מה שנקרא לעשות 'אקט מכונן'. 'אקט מכונן' זו איזושהי תנועה של ראשית, שבה אנחנו עוברים בכלל לפרדיגמה אחרת, ורבי נחמן ביחס לצדקה רואה את הצדקה כאקט מכונן כשינוי מהותי. זה קשור גם לקבלה, קשורה גם לספירת המלכות, הצדקה זה מלכות, שהיא גם שער, היא שער במובן הזה היא מעבירה אותנו למקום אחר. זה קשור לענין נוסף, שהצדקה היא התגברות עצמית, כך הוא מתאר כאן... אדם שהוא רחמן בטבעו לא זאתי העבודה של הצדקה... אם כן הנקודה היא באופן טבעי שאנחנו צריכים לתת צדקה יש כאן משהו תמיד באגו שלנו שמעורר התנגדות בעיקר אם מדובר על נתינת צדקה משמעותית, אם אדם נותן עשר אגורות, לא חסר לו, ממילא אין כאן את האקט שעליו הוא מדבר כאן, מדובר על נתינה משמעותית על נתינה שמנוגדת לטבע שלו לאופי שלו. היכולת לעשות את התנועה הזאת היא האקט המכונן היא מה שיכולה לכונן את השינוי. אפשר לומר ההתגברות העצמית זו תנועה מאד שונה, זו לא התגברות על משהו, התגברות עצמית אין בה שניות, זאת אומרת, זה לא שאתה מפעיל כח על כח אחר משום שהפעלת כח על כח היא לא תחולל שינוי לרוב היא רק תסבך אותנו בתוך מערקכת הקונפליקטים והכוחות שיש לנו. התגברות עצמית זה לקחת את הכח ולסובב אותו, לא להפעיל עוד כח וזה ההתגברות העצמית שעליה הוא מדבר כאן. זו התגברות עצמית שהיא למעשה אקט מכונן. יש תנועות של ראשית שאדם עושה אותן הוא יודע, שהוא עשה כאן משהו והוא לא יחזור אחרוה. יש נקודות כאלה, לא יומיומיות שאנחנו יודעים כאן עשינו משהו, במובן הזה שמה שהיה כבר לא יחזור אחורה. בעוד שבתנועות הרגילות גם אם עשינו משהו אנו יודעים שמחר הדברים עלולים לחזור לקדמותן... אני חושב שכמובן בהקשר הקונקרטי מדובר על צדקה, משום שכסף לפחות בעולם שלנו, בחיים שלנו הוא תופס משהו מאד ממשי במציאות, במיוחד כסף שאתה חושש שיהיה חסר לך. אולם מבחינה אחרת אפשר להבין את זה ככל נתינה, כל התגברות עצמית יש בה במובן העמוק, את האקט הזה המכונן של ההתחלה.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה