יום רביעי, 21 בדצמבר 2011

פינה בהרחבה - מבית דוד לאַהְלֻ אלְבַיְת / רפאל גרין

מבית דוד לאַהְלֻ אלְבַיְת/ רפאל גרין

"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים" (בראשית מט, י)

מבוא
המוסלמים פגשו במרחבי הארצות שכבשו עמים, דתות ותרבויות עם היסטוריה של מאות שנים ומערכת דתית מפותחת ומגובשת, ושילבו בתוך דתם החדשה הרבה מן הרעיונות, האמונות, והמושגים של בני הדתות הותיקות; הללו קיבלו צורה, שמות ועולם מושגי חדשים, בהתאם לצרכי התיאולוגיה והדוקטרינה המתפתחים. תרומה משמעותית ביותר לאסלאם הקדום ניתנה בידי היהדות. בדפים הבאים ננסה להציג היבט אחד של ההשפעה היהודית על אחד מענפי האסלאם: התפתחות רעיון האמאם[1] בשיעה התרי-עשרית[2] בהשראתה, בין השאר, של דמות ראש הגולה היהודי.
ראש הגולה היה מנהיג הריכוז היהודי בבבל, שם הייתה התפוצה החשובה והגדולה ביותר של העם היהודי. ראשי הגולה התייחסו לדוד המלך ושאבו מייחוסם המשפחתי את כוחם הפוליטי והדתי. מבין הכובשים המוסלמים של עיראק היו מי שהושפעו עמוקות מדמות זו ומן הרעיון הדתי והפוליטי שהוא גילם. השפעה זו ניכרת במיוחד בשיעה, שעיקר מרכזי שלה הוא מושג האמאם: המנהיג בזכות של עדת המאמינים, בן למשפחת מחמד, המודרך ע"י התגלות אלוהית. במאמר זה אנסה לתאר את מעבר הרעיונות והמושגים מן התרבות והמציאות הפוליטית בחברה היהודית של בבל לעולם ההשקפה והתיאולוגיה של ההוגים השיעים בתקופת הינקות של ענף זה של האסלאם. הביטוי של חז"ל: "סדנא דארעא חד הוא"[3] קולע אל ההנחה שביסוד מאמר זה: לעתים קרובות רעיונות דתיים צומחים על דרך הלימוד, החיקוי וההשפעה ההדדית. במיוחד נכונים הדברים לגבי הסהר הפורה, כור מחצבתן של הדתות המונותיאיסטיות.
ההשפעה של המוסד היהודי הקדום על הדוקטרינה השיעית תיבחן במאמר לאור ניתוח של מקורות יהודיים וערביים – בעיקר שיעיים - המצביעים על הזיקה האפשרית ועל נסיבות התפתחותה של אותה השפעה.

ראש הגולה – זכר להנהגה ההיסטורית של עם ישראל
במסורת של עם ישראל שמורה מאז ומתמיד זכות ההנהגה לזרעו של דוד המלך, בהתבסס על הברכה-הנבואה של יעקב ליהודה "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" (בראשית מט, י). למרות שהיהודים איבדו את עצמאותם המדינית בארצם עם חורבן ממלכת יהודה, עמדת הבכורה של בית דוד נותרה בעינה בהגות הדתית (לפחות זו של הזרמים המרכזיים) ובתפיסה העממית. זכר הוד המלכות של זמנים עברו כמו גם הציפיות לחידוש העצמאות הלאומית יחד עם גאולת האנושות לעתיד לבא כרוכים בתודעת עם ישראל בזרע דוד. לא פלא, אפוא, שמשפחות ואישים שטענו לייחוס מדוד המלך זכו לכבוד ושררה בקרב הציבור היהודי, וזאת גם דורות רבים לאחר מלוך המלך האחרון לבית דוד. דוגמה בולטת לכך היא דברי הרמב"ם, שנכתבו במאה השתים-עשרה, זמן רב לאחר תקופת הזוהר של ראשי הגולה:
"ראשי גלויות שבבבל--במקום מלך הן עומדים, ויש להן לרדות את ישראל בכל מקום, ולדון עליהן, בין רצו בין לא רצו: שנאמר "לא יסור שבט מיהודה" - אלו ראשי גלויות שבבבל"[4]
שיא ההערצה לבני (מי שטענו כי נמנו על) שושלת דוד הייתה בבבל. בארץ הפרת והחידקל היה מאז חורבן הבית הראשון ריכוז יהודי עצום, והתפתחה בו חברה עם תרבות ייחודית, דפוסים פוליטיים מגובשים ועולם רוחני-למדני מפותח בצורה יוצאת דופן[5]. יהודי בבל – היינו, היהודים שחיו בתחום האימפריה הפרסית-הסאסאנית (חבלי מסופוטמיה, עיראק ופרס) הונהגו מקדמת דנא בידי משפחת 'ריש גלותא' – ראש הגולה, שבניה הוכרו כבעלי ייחוס לדוד המלך. ראש הגולה היה בעצם מנהיג הציבור היהודי במדינה הפרסית, נשא בתפקיד ייצוגי כלפי השלטונות ונהג שררה בתחומים שונים בתוך הציבור היהודי פנימה.

התפיסה השיעית בנוגע להנהגה הראויה
על מנת לסקור את ההשפעה היהודית, יש צורך בכמה דברי הקדמה אודות האִמאמה בהשקפת העולם השיעית. הדוקטרינה בדבר מהות האמאמה גובשה סופית בתקופת ג'עפר אלצאדק (מ. 765), האמאם השישי, הנחשב לאישיות המפתח בכל הקשור לגיבוש תפיסות השיעה. האמאמה מושתתת על הצורך התמידי של האנושות בהדרכה אלוהית בידי מנהיג חסין מטעות, בעל ידיעה מעמיקה בדת וברזיה; מדרגת האמאם משתווה, אם כן, כמעט למדרגת הנביא. אלא שלהבדיל מזה האחרון, האמאם לא קיבל ספר קודש בהתגלות אלוהית ישירה. יחד עם זאת, אי-ציות לאמאם דינו למעשה כאי-ציות לנביא. לפי השיעה, האמאם הראשון היה עלי אבן אבי-טאלב, בן-דודו של מחמד, שמונה להיות יורש ההנהגה (וצי) בידי מחמד עצמו. מעלי עבר המינוי לבניו חסן וחוסיין וממנו אחריו האמאמה עברה מאב לבנו[6], עד לאמאם השנים-עשר והאחרון, הנחשב למהדי, הגואל לעתיד לבא[7].


יהודי בבל, ראש הגולה והמפגש עם סיעת עלי
כדי להסביר איך נטלו השיעים מן היהדות מה שנטלו יש להרחיב, ראשית לכל, אודות הנסיבות ההיסטוריות בהן התאפשר מפגש זה בין יהודי בבל לבין החבורה-הסיעה שהקיפה את הח'ליפה הרביעי של האימפריה האסלאמית הצעירה, עלי אבן אבי-טאלב, הלא היא 'סיעת עלי'[8].


מוסד ראש הגולה בעיראק בתקופה שקדמה לכיבוש המוסלמי (התקופה הפרסית) - ידיעותינו על ראשות הגולה מקוטעות ומועטות כמו ידיעותינו על גולת בבל בכללה. מהות המשרה משתלבת בתיאור של המציאות בבבל העולה מן הספרות התלמודית, כפי שמסכם גפני: "זהו מנהיג של קהילה יהודית אוטונומית-למחצה במסגרת הממלכה הפרתית-ארשקית. מעמד כזה אפשרי בגלל אופייה הפיאודלי של אותה ממלכה"[9]. המסורת של בני קהילת בבל ייחסה את משפחת ראשי הגולה לבית דוד, וקבעה כי המשרה החלה בראשית ימי הבית השני. לפי המקורות הימי-ביניימיים, בהם סדר עולם זוטא ואיגרת רב שרירא גאון[10], ראשון האוחזים במשרה היה המלך יהויכין, שגלה בבלה עם חורבן הבית. נראה כי חכמי ארץ ישראל, כולל משפחת הנשיאים, הכירו בייחוסם של ראשי הגולה לדוד המלך[11].

מעמדו של ראש הגולה התבסס על שני יסודות עיקריים: שררתו הלגיטימית מבחינת היהודים מחד, והכרת השלטונות הפרסיים מאידך. הציבור היהודי הרחב העריץ את ראשי הגולה בשל ייחוסם, וגם האמוראים כיבדו אותם בשל כך, גם אם לא העריכו את ידיעותיהם בתורה[12]. הנהגתם נגעה הן לתחום המינהלי (גביית מסים עבור השלטונות), והן לתחום הדתי-הלכתי. לחצרם היה מסונף בית-דין, בו דנו בהלכות ובדינים: "בי ריש גלותא", בית ראש הגולה, מוזכר במקומות שונים בתלמוד[13]. בנוסף לכך, היה נתון לסמכותם נושא חיוני, שהוא ריכוז הקשר עם נשיאי ארץ ישראל בעניין לוח השנה[14]. לראש הגולה יועד תפקיד מרכזי בטקסים שונים במחזור השנה, כמו 'שבת דריגלא' בחג הסוכות או טקס הובלת ספר התורה לראש הגולה ביום הכיפורים[15].

בשונה מן הנשיאים שבארץ ישראל (שאף הם התייחסו לבית דוד), ראשי הגולה בממלכה הפרסית החזיקו חצר-שלטון ראוותנית כמיטב המסורת של המזרח, שבה הוצגו לראווה העושר והפאר של הנסיך הפיאודלי. יש להזכיר שתי עובדות באשר ליחס עם השלטונות: א. לראש הגולה היה מקום של כבוד בהירארכיה של המדינה הפרסית. ב. לראש הגולה עמדו אמצעים לצורך הענשת עבריינים ופורקי עול למיניהם. 'ריש גלותא' היה, אפוא מעמודי התווך של סדרי החיים היהודיים בבבל.

בנוסף היה ראש הגולה הנציג הדיפלומטי של יהודי בבל. הוא ייצג אותם בטקסים שונים והעלה את ענייניהם בפני השלטונות. ראשי הגולה ידועים מן הספרות התלמודית כ"'קרובין למלכות", כלומר כמי שמצויים במגע יומיומי עם נציגי השלטון ועם חצר המלוכה[16]. עם היווצרות האימפריה המוסלמית נותר מוסד ראשות הגולה על כנו, ויהודי בבל המשיכו לרחוש לו כבוד והערצה. על כך מעידים מקורות שנכתבו לאחר כיבושי האסלאם, כגון כתב המינוי לראש העדה הנוצרית (הקתוליקוס) של בגדאד[17], הנתפס כמקביל לכתב מינוי למשרת ראש הגולה, או סדר עולם זוטא[18]. לסיכום הסעיף ניעזר בדברי אברהם גרוסמן: "החברה היהודית בבבל ומחוצה לה ראתה בה [בראשות הגולה] סמל לקוממיות היהודית בגולה ותקווה לגאולתה בעתיד על-ידי צאצא של בית-דוד. מעמדם החברתי של היהודים בעיני שכניהם המוסלמים אף הוא נתגדל בהיות להם שליט משלהם"[19].
הנסיבות ההיסטוריות למפגש – התדמית של ראשי הגולה נחרטה בתודעת הערבים בזכות מי שנשא במשרה בעת כיבוש עיראק, בוסתנאי. במאמר 'המיפגש הבבלי' שרטט משה גיל את הרקע ההיסטורי למפגש בין יהדות בבל, וראש הגולה בוסתנאי בהנהגתה, לבין הכובשים המוסלמים של עיראק, וחברי סיעת עלי בפרט. כפי שמציין גיל, ובצדק, דמותו של בוסתנאי מהווה מפתח להבנת הקשר בין יהודי בבל לכובשים. זאת בגין העובדה שמצבם המדיני של היהודים בשנים שקדמו לכיבוש ובאלה שלאחריו לוטה בערפל[20]. מסורות יהודיות מספרות על פגישות בין בוסתנאי לבין מנהיגי המוסלמים, במיוחד הח'ליפים עמר אבן אלח'טאב ועלי אבן אבי טאלב, ועל נסיכה פרסית שהוענקה לו כאישה באחת מהן. מקורות מוסלמיים ונוצריים שופכים אור על אישיותו של בוסתנאי, על התנגדות יהודית לפלישה המוסלמית, על יריבות יהודית-נוצרית בבבל של אמצע המאה השביעית ועל התעוררות משיחית בחברה היהודית בארצות הכיבוש המוסלמי.

גיל מצביע על שתי פגישות היסטוריות בין יהודי בבל לבין הכובשים המוסלמים. נציין תחילה דווקא את זו שחלה מאוחר יותר מבחינה כרונולוגית: בזמן ח'ליפותו של עלי בכופה[21], הוא פגש ציבור יהודי גדול, שמנה תשעים אלף איש, והונהג בידי ראש ישיבת פומבדיתא - רב יצחק. המפגש התנהל באווירה טובה; לפי אגרת רב שרירא גאון, הוא התרחש בשנה 657/8[22]. כך נאמר באגרת: "ואמרי דהוה בסורא באותה העת רב חיננאי, ורב חנא גאון פומבדיתא ומור רב יצחק גאון והוא שהיה בפירוז שבור[23] עת שכבשה עלי בן אבוטאלב ויצא מר יצחק מן פרוז שבור לקראתו והקביל פניו בסבר פנים יפות, והיה בפרוז שבור היום ההוא צ' אלף מישראל וקבלם עלי בן אביטאל' [כך] בסבר פנים יפות".

לעומת המפגש המאוחר, שהתקיים בזמן שהיהודים התייצבו לצידו של עלי בזמן המאבק על הח'ליפות, המפגש הראשון של יהודי בבל עם הכובשים היה טעון. קריסת האימפריות ששלטו בעולם המוכר, פרס וביזנטיון, יצרה אוירה של קריסת הסדר הישן ובאופן טבעי כר נח להתעוררות משיחית בקרב היהודים.

מקורות ערביים ואחרים מספרים על מתח שהתבטא במהומות ועימותים אלימים בין ציבור יהודי שהונהג בידי דמות כריזמאטית לבין הכובשים המוסלמים[24]. מיהי האישיות שציפיות משיחיות נכרכו בה, שהובילה את הקיבוץ היהודי הגדול ביותר בעולם במרד? ליקוט מידע על בוסתנאי ממקורות יהודיים ומוסלמיים עונה על שאלה זו[25].

ההיסטוריון טברי (מ. 923) מספר על הסכם פיוס (צֻלְח) שנכרת במאי 633 בין המצביא ח'אלד אבן אלואליד לבין "צללובא בן בצבהרא[26] בן נסטונא", הסכם שתפס לגבי כמה יישובים ליד הפרת. בכתב ההסכם שהוא מביא ישנה הכרה במנהיגותו של צלובא, "מפני שעמך הכירו בך כבר לפני-כן בתורת מנהיג ורצו בך", ומובטחת לו חסותם והגנתם של המוסלמים[27]. מסתבר שצלובא הוא לא אחר מאשר בוסתנאי, ראש הגולה בתקופת עליית האסלאם לבימת ההיסטוריה. בלאד'ורי (מ. 892) מספר על התנגדות מזוינת של אנשי צלובא לצבא הכיבוש המוסלמי; אחרי הקרב שלח ח'אלד שליח לאנשי הכפרים הללו, ואז יצא לקראתו שליח מטעם צלובא, או הוא עצמו לפי גרסא אחרת, לבקש מחילה מח'אלד, ואז נכרת הסכם הפיוס.

לפי אבן-אסחאק (מ. 768) שם אדוני האזור היה חאבאן – כנראה שיבוש לשם העברי חנן. לדבריו, ה-צלח נעשה עם בצבהרא בן צלובא, ויש אומרים צלובא בן בצבהרא. עלילות חנן נשתמרו אצל טברי. חנן היה המנהיג הראשון אשר גילה התנגדות לפלישת השבטים; הוא נלחם באנשיו של המצביא אלמת'נא ליד הנהר ת'ם, ששמו שונה ל'דם' בגלל הדם הרב שניגר שם. המפקד העליון הפרסי מינה אותו לפקד על אזור אחר, והוא נפל בשבי בקרב. אבו עביד אלת'קפי, מפקד המוסלמים, ציווה לשחררו. לפי מקור אחר הלה ציווה להוציאו להורג יחד עם מרדאנשאה - מפקד פרסי, בגלל הפרת חוזה החסות שהוענק ליהודים (הד'מה). חנן מופיע בסיפור נוסף, המתרחש הפעם בחצר מלך פרס. הוא מנבא בפניו את כיבוש ממלכתו בידי השבטים הערביים[28]. בגרסת בלאד'ורי לסיפור מוצאים את חנן משמש מעין מורה דרך למוסלמים בהמשך מסעות הקרב שלהם.
צלובא מוזכר שוב בקרב נוסף, שהתרחש באחד מגשרי הפרת לאחר שהפרסים הספיקו להתאושש מן התבוסה הראשונית. הפרסים חנו בגדה המזרחית של הפרת והערבים מולם. לפי טברי, צלובא החזיק את הגשר ואפשר מעבר בו כפי רצונו. לפי בלאד'ורי הוא ואנשיו סייעו דווקא למוסלמים לעבור את הגשר. אחרי קרב קאדסייה (636 או 637) אנו מוצאים את בצבהרא נלחם במוסלמים ונסוג מהם, עם מפקדו הפרסי לקטסיפון/בבל, שם הוא נהרג ממכת רומח של מפקד מוסלמי.
ניתוח של שמות המקומות הנזכרים במקורות הללו מעלה שהם מקבילים לשמות של שלושת ריכוזי היהודים העיקריים בבבל: נהרדעא, פומבדיתא וסורא. השם צלובא הוא בבירור מן הסורית: משמעו 'הצולב', כינוי גנאי סורי-נוצרי נפוץ ליהודים באשר הם, בהיותם האחראים לצליבת ישו. גיל סבור שהמוסלמים שאבו את הסיפורים הללו מכרוניקה נוצרית-סורית, שנכתבה במגמה אנטי-יהודית. הכינוי צלובא ניתן בכרוניקה לבנו של מנהיג היהודים, ראש הגולה. לכינוי זה צורף הכינוי הארמי לראש הגולה, 'פחראי', שעבר לפרסית כ-פס-פחראי (בן ראש הגולה) ומשם לערבית כ-בצבהרא. הכרוניקה הסורית, הזכירה את בן הצולב (היינו, היהודי) בוסתנאי, בן ראש הגולה. שמו ותאריו עברו למקורות הערביים: אבן צלובא, נסטונא (שיבוש של בוסתנאי), בצבהרא[29].

בוסתנאי, או בן ראש הגולה, מילא אפוא תפקיד גורלי בקרבות הכיבוש של עיראק, וזכרו נצרב בתודעת הערבים. אם נקבל את סברתו של גיל, לפיה התנהלו קרבות בין צבאות מוסלמים לכוח יהודי בהנהגת בוסתנאי, כשברקע התעוררות משיחית, נקל להבין מדוע ראש הגולה הוא המנהיג המובהק של היהודים בעיני הערבים, ומדוע הוא מופיע חזור והופע בספרות הערבית.
תקופת הכיבושים הראשונים של הערבים בעיראק הייתה גם תקופה של תסיסה פוליטית פנימית בין שבטים ופלגים ערביים. לפי הניתוח של גיל, יהודי בבל התעמתו הח'ליפים הראשונים, ואולי אף נענשו על-ידם בגלל מרידותיהם ובגלל עמידתם לצד הפרסים. לנוכח יחסים אלה הם נמשכו, באופן טבעי, לסיעה היריבה למי שדיכאו אותם, והתייצבו מאחורי עלי: "אפשר לנחש אפוא שהתקופה הראשונה לאחר הכיבוש הייתה תקופה של דיכוי וסבל ליהודי האזור; ממילא נעשית מוסברת אף יותר התייצבותם של היהודים לימינו של עלי אבן אבי טאלב [...]"[30]. שיתוף הפעולה הפוליטי הזה אפשר התקרבות ושיח בין קבוצת תומכי עלי לבין היהודים, אשר תרמו לתומכי עלי רעיונות דתיים. תופעה זו הוצגה בדרך אופיינית להיסטוריוגרפיה המוסלמית-סונית, בכך שהיא מצביעה על דמויות יהודיות ספציפיות שעמדו מאחורי גיבוש עקרונות הכפירה של השיעה[31].
ישנה נקודה חשובה נוספת שראוי לעמוד עליה בהקשר זה. בוסתנאי הוא חוליה יסודית בקשר ההדוק שבין היהדות לשיעה, קשר שבא לידי ביטוי בקרבת משפחה ממש. לפי המקורות היהודיים, בוסתנאי קיבל משליט מוסלמי את בתו של יזדגרד, המלך הפרסי האחרון[32]. במקביל, מקורות מוסלמים מספרים על-כך שחוסיין, בנו של עלי, קיבל אף הוא בת של המלך יזדגרד לאישה[33]. הנה אפוא, הייתה קרבת משפחה של ממש בין שני האישים – בוסתנאי ראש הגולה היה גיסו של חוסיין, נכדו של מחמד, האמאם השלישי.

ראש הגולה בספרות הערבית
מרגע שהתרחש אותו מפגש דרמטי בין יהודים למוסלמים בעיראק, הפך ראש הגולה, או בשמו הערבי ראס אלג'אלות, לדמות מפתח, ממנה הספרות הערבית של ימי הביניים לא יכלה להתעלם. ככלל, דמותו העסיקה את הערבים הרבה יותר מאשר גורמי ההנהגה האחרים בחברה היהודית, קרי ראשי הישיבות. הוא נתפס אצלם כמנהיג בה"א הידיעה של היהודים שגרו בתחומי האימפריה המוסלמית, וככזה הוא היה בעצם תופעה פוליטית והיסטורית שראויה לדיון בחיבורים שונים[34]. אופי התיאור או האזכור מושפע כמובן מסוג החיבור, ומנטיותיו של המחבר הספציפי; בדרך כלל 'ראס אלג'אלות' מופיע בספרות זו כדמות ארכיטיפית.

וולטר פישל סקר את אזכורי ראש הגולה בספרות הערבית ועמד על כמה נקודות חשובות:
1. הערבים סיפקו הגדרות לתפקיד ראש הגולה וניסו לאפיין את מהותו של התפקיד בחברה היהודית. דבר זה מופיע בעיקר בחיבורים גיאוגרפיים או היסטוריים. ישנה הסכמה, אצל סופרים כמו מחמד בירוני (מ. 1048) או ח'ואריזמי (מ. 997), ש-ראס אלג'אלות הוא מנהיג היהודים לכל תפוצותיהם. במילותיו של בירוני [35]:
"כאשר יעקב בירך את יהודה הוא הודיע לו שהשלטון יישאר תמיד בקרב צאצאיו עד הזמן בו יבוא מי שהמלכות שייכת לו, דהיינו כי השלטון יישאר בין צאצאיו עד שיופיע המשיח המיוחל. ואומרים [היהודים] שאכן לא ניטל השלטון מהם, באשר ראס אלג'אלות - שפירושו ראש [בני] הגולה אשר גלו ממולדתם שבירושלים - הוא אדון ובעלים לכל יהודי בעולם, שלו הם נשמעים בכל הארצות ושפקודתו מבוצעת על כל פנים".

2. הסופרים הערבים הדגישו את עניין ייחוסו של ראס אלג'אלות לבית דוד. העובדה שבני-בניו של דוד מנהיגים את צאצאיהם של בַּנוּ אִסראאיל המופיעים בקראן, כלומר את היהודים בזמנם, הרשימה אותם מאד, והיא מופיעה אצל סופרים רבים. בירוני מסביר כי למשפחת בית דוד הזכות הבלעדית להנהגת העדה היהודית: "ועניין ראש הגולה שהוא יהיה ממשפחת דוד ולא יגיע מזולתו"[36]. לדבריו, היהודים טוענים כי שלטון צאצאי דוד לא נפסק, והם מגבים את טענתם בכך שכל היהודים בעולם נשמעים לצאצאיו. ח'ואריזמי מסביר את מקור השם 'ראס אלג'אלות': ג'אלות הוא הכינוי ליהודים המפוזרים ברחבי העולם מאז חורבן בית המקדש, וראס אלג'אלות הוא מנהיגם. גם הוא הדגיש את הזכות הבלעדית של בני דוד למשרה זו[37].

3. תשומת לב רבה הוקדשה לתפקידים ולזכויות של ראש הגולה: דיון בכך מצוי אצל הסופר המהולל ג'אחט' (מ. 869). הוא מספר על זכותו של ראס אלג'אלות להחרים פרטים בציבור היהודי, ומתאר את טקס החרם הנערך עם שופר. לדברי ג'אחט', לראשי הגולה ולראשי הנוצרים, לא הייתה סמכות להעניש במאסר ובמלקות, אלא רק בקנס כספי ובחרם[38]. אבן חזם (מ. 1064), לעומתו, טען בתוקף שראשות הגולה הייתה רק תואר סמלי וטקסי ללא סמכויות מעשיות כלל[39]. לפי קטע של אבן אלגַ'וְזי (מ. 1200) השלטונות פקדו על ראש הגולה ועל ראש הנוצרים לדאוג לכך שבני עדתם יקיימו את תנאי החסות ויענדו את סימני ההיכר המיוחדים להם. עד כדי כך הרחיקה לכת הבולטות של ראש הגולה, שההיסטוריון מקריזי (מ. 1442) והפילוסוף פראבי (מ. 950) אומרים שבקרב היהודים בעיראק הייתה כת נפרדת שכונתה "ג'אלותיה"[40].

4. סביב הדמות הארכיטיפית של ראס אלג'אלות נכרכו סיפורים, מעשיות ואגדות שונות ומשונות. הסיפורים מייחסים לו בעלות על ידע אזוטרי, תכונות גופניות משונות ופרטים עסיסיים אחרים. גם מאחורי האגדות התמימות לכאורה הללו עומד בדרך כלל אינטרס כלשהו. אגדה מסוג זה מופיעה בתאריח' של טברי, ומסופר בה על מראה פלאית שהייתה בחזקתו של ראש הגולה, באמצעותה ניתן היה לראות את כל העולם ולעמוד על סודות הבריאה. ראש הגולה העניק אותה במתנה לאחד הח'ליפים לבית אמייה. בסיום האירוני של הסיפור מתגלגלת המראה הפלאית לידי שליט מוסלמי מהשושלת העבאסית, שהצליח בעזרתה לשים את ידו על מורד שיעי[41]. בחיבורו של הקוסמוגרף קזויני (מ. 1283) מובאת אגדה המספרת על מוג'אהד, טיפוס שאהב לשמוע סיפורים מופלאים ולברר את אמיתותם. ראס אלג'אלות הראה לו לבקשתו את הבאר בה תלויים שני מלאכים בשם הארות ומארות[42].
היו גם סופרים מוסלמים שביקשו לצבוע את מוסד ראש הגולה בגוון שלילי. אלקאסם אבן אבראהים[43] התאמץ להמעיט בערכו של ראש הגולה ולהציג את מנהיג היהודים באורח מגוחך[44]:
"לאחר מכן עברה הוציה אל אחד משבטי היהודים. הם טענו שהוציה עברה אל בני דוד ומצויה אצל אחד מבני דוד, וקבעו שהיא עניין שבירושה, וטענו שהיא עוברת מאב לבן. הם נמצאים בעיראק וקוראים להם ראס אלג'אלות" [...] "ושמם ראס אלג'אלות. [היהודים] טוענים שמשה ואהרן עתידים לחזור לעולם הזה, ושתהיה להם שררה על המוסלמים. כל נביא ששלחו אללה לבנו-אסראאיל – הם טענו שהוא שקרן, והרגו אותו, ואמרו שאם הוא היה נביא הוא היה צריך להיות מבניהם וצאצאיהם של אלו, אשר שמו בידיהם את הוציה".
בהמשך מעיר אלקאסם שהיהודים ממנים למשרה רק אדם שמסוגל לגעת בברכיו בזמן שהוא עומד ישר. אנקדוטה זו מופיעה גם אצל ח'ואריזמי. לא במקרה תכונה זו מיוחסת גם לבניו של עלי אבן אבי טאלב במקורות רבים בני התקופה[45]. באנקדוטה זו תורגמה מילולית המטאפורה 'טויל אלבאע', ארוך ידיים, שעניינה תקיפות ושלטון, והיא מיוחסת בדרך כלל לאמאמים השיעיים. התייחסותו של אלקאסם לראש הגולה היא ניסיון להפריך את טענות השיעה בנושא הוציה, הורשת ההנהגה ממחמד לעלי וליתר האמאמים. לדבריו, היהודים בעיראק אוחזים, כמו השיעים, באמונה בהעברת הנבואה מאב לבנו; בעיני אלקאסם זוהי ראיה מרשיעה בדבר הכפירה של השיעים, לאור התכחשותם של בנו אסראאיל וצאצאיהם היהודים לנביאים שנשלחו אליהם. בעיני אלקאסם, הטענה בדבר ייחוסו של ראש הגולה לדוד המלך אינה נזקפת לזכות היהודים.
סטיבן ואסרסטרום עמד על הופעת ראש הגולה בספרות הפולמוס הסוני עם השיעה. במסגרת הפולמוס נערכו רשימות של נקודות הדמיון בינה לבין היהדות[46]. אחת מנקודות הדמיון החשובות היא ההשוואה בין מוסד ראש הגולה בקרב היהודים לרעיון האמאם השיעי. הזיהוי של האמאמה עם ראשות הגולה הייתה נטייה כה בולטת של השיעים, עד כי יריביהם הסונים מנו אותה בראש רשימת ההשוואות בין היהדות לשיעה[47]. יריבים אלו זיהו נכונה כי הזהות במבנה בין בית דוד לבין משפחת עלי הוא הקשר הסמלי האולטימטיבי. דוגמה לכך היא השוואה שואסרסטרום מביא מכתבי התיאולוג החשוב אבן תיימיה (מ. 1428):
היהודים אומרים שהשררה תקפה רק כשהיא בידי בית דוד. [אנשי] הראפצ'ה [השיעה] אומרים: האמאמה שייכת בזכות רק לצאצאי עלי[48].
סקירת הדברים העמידה אותנו, אם כן, לא רק על הבולטות של ראש הגולה בתודעת המוסלמים בימי הביניים, אלא גם על ההבדל העקרוני בין הסונים לשיעים בכל הנוגע להתייחסות אליו.


הזיקה בין ראש הגולה לבית עלי בספרות השיעה
להוכחת הטיעון המרכזי, חשוב ביותר לבחון מה היה לשיעים עצמם לומר על ראש הגולה. בסקירה שלהלן ננסה לעמוד על המאפיינים המיוחדים של ראש הגולה בספרות שלהם. לאחר מכן נעמוד על הרקע והסיבות לעניין. הדוגמאות המובאות מייצגות את המגמה הכללית בספרות השיעית, והן נלקחו ממחקרים קודמים או מסקירה מקרית של ספרות זו; טרם נעשתה, ככל הידוע לי, סקירה שיטתית של ספרות זו לצורך גיבוש תובנות מקיפות לגבי היחס לראש הגולה בכתבי השיעים.

כֻּלַיְני (מ. 940) מביא בספרו אצול אלכאפי[49] סיפור על מפגש בין ראש הגולה לעלי, בו הם קיימו דיון תיאולוגי על ההוויה.

"אמר ראס אלג'אלות אל היהודים: המוסלמים קובעים שעלי עליו השלום הוא המרומם והמלומד מכל בני האדם. הבה נלכה אליו יחדיו, אולי אוכל לשאלו שאלות. ויבוא אל עלי ויאמר: הוי מפקד המאמינים, ברצוני לשאול אותך לגבי עניין מסוים [...]". ראש הגולה מפנה לעלי סדרת שאלות לגבי הטבע האלוהי, ומשניתנו לו תשובותיו של עלי הוא יוצא מגדרו בהתפעלות, ואומר לעלי בסוף הדיון: "ויאמר: רואה אני שדתך היא [דת] האמת"[50].
אותו הסיפור מצוי בבחאר אלאנואר של מחמד באקר אלמג'לסי[51], בגרסה שונה מעט. שם כתוב כך:

"היהודים התאספו אצל ראס אלג'אלות, ואמרו: האיש הזה חכם – בהתכוונם לעלי אבן אבי טאלב – בוא עמנו אליו כדי שנשאל אותו, והם הלכו אליו... ראש הגולה אמר לו: הוי אמיר אלמאמנין, ברצוני לשאול אותך על אלוהינו, ממתי הוא קיים? השיב לו: הוא קיים ללא הוויה, הוא קיים ללא 'איך' [...]" [52]

מכאן מתפתחת שיחה תיאולוגית. בסוף הרצאתו של עלי מכריז ראש הגולה בפני היהודים: "הבה נלך לנו, האיש הזה חכם יותר ממה שנאמר לגביו". יצויין שמסורת זו מובאת בכרך של החיבור בחאר אלאנואר, ששמו 'כתאב אלתוחיד', העוסק כולו במהות האל. את המסורת הזו יש להשוות עם מסורת מקבילה לפיה "חכמי היהודים" הפנו שאלות תיאולוגיות דומות אל אבו בכר[53], שנוא נפשם של השיעים. התשובות שהם קיבלו ממנו הן על גבול הגיחוך (לפי המיוחס לאבו בכר האל שוכן בשמים במיטה מיוחדת). כאשר היהודים ובראשם ראש הגולה פונים לעלי, לעומת זאת, הם מקבלים תשובה מופלאה לשאלתם ומכירים, כאמור, בחכמתו.

סיפור דומה נמסר מפי חרית' אלעוואר[54] בחיבור ששמו 'העניינים שאמיר אלמאמנין יידע את היהודי לגביהם'[55]. לחיבור זה חשיבות מרובה, בהיותו עדות קדומה ביותר ליחס של עלי וחבורתו לראש הגולה, למרות הנופך האגדי שהסיפור קיבל במהלך השנים. לפי המסופר ראש היהודים התייצב בפני עלי בעודו יושב במסגד של כופה, והכריז: "הוי מפקד המאמינים, ברצוני לשאול אותך מספר שאלות לגבי דברים שרק נביא או יורשו של נביא יודע את התשובה לגביהם". עלי השיב לו: "שאל אודות מה שנראה לך לנכון, אדון היהודים"[56]. ראש הגולה פתח ואמר כי מצוי בספרי היהודים שכאשר האל שולח נביא לעם כלשהו הוא שולח לו עוד בחייו או אחרי מותו מישהו שיירש אותו וימשיך את מפעלו, ואיש זה יהיה ממשפחתו של הנביא ("מן אהל ביתה"). כן ידוע לו שהאל בוחן את היורש המיועד עוד בחיי הנביא הראשון, ואי-לכך הוא שאל כמה מבחנים עובר אותו יורש בזמן שהנביא חי וכמה אחרי מותו. עלי התנה את מתן תשובתו בכך שאם הוא יענה נכונה, אזי ראש הגולה מתחייב להתאסלם. תשובת עלי הייתה כי היורש נבחן בשבעה מבחנים בחיי הנביא ובשבעה מבחנים לאחר מותו[57]. ראש הגולה מתפעם ומכריז: "אתה צודק, מפקד המאמינים!". בהמשך ביקש ראש הגולה מעלי שיפרט את המבחנים שעבר, ולמשמע התיאורים קורעי הלב של עלי פרצו כל יושבי המסגד בבכי. ראש הגולה התאסלם – בנוכחות עלי ובאישורו. יצויין, כי בכל פעם שעלי פונה אל ראש הגולה הוא פונה אליו כך: "יא אח'א אליהוד" – אדון היהודים. זוהי המחשה לכבוד הרב שרחש המספר, בן-זמנו של עלי, למנהיג היהודי. כאשר נרצח עלי, ממשיך הסיפור, ניצב ראש היהודים בפני בנו של עלי, חסן, שעמד ליד הרוצח, אבן מלג'ם. ראש הגולה קרא לחסן להרוג את הרוצח, כיון שראה "בספרים שהורדו למשה" כי רצח זה חמור מרצח הבל בידי אחיו קין[58].

השיעים ניצלו את דמות ראש הגולה לתוכחה כלפי יתר המוסלמים בנוגע לשני האירועים המכוננים של השיעה: דחיקת עלי מעמדת ההנהגה ורצח חוסיין, הנתפסים כפשעים בל-יכופרו. סיפור מעניין ביותר בהקשר זה הוא מסורת על שיחה בין ראש הגולה לאדם בשם אבו אלאסְוַד. "אבן לַהִיעה סיפר מפי אבו אלאסוד: פגשתי יום אחד את ראש הגולה, שאמר לי: בין המלך דוד וביני יש 70 דורות, ולמרות זאת היהודים מעניקים לי כבוד גדול, מכירים בזכויותי הנובעות מייחוס מלכותי ורואים חובה לעצמם להגן עלי. אולם אצלכם – ביניכם לבין נביאכם יש רק שני דורות, ואתם כבר הרגתם את בנו [את חוסיין, ר.ג.]"[59].

מסורת דומה השתמרה אצל טברי[60]:
"סיפר ראש הגולה מפי אביו: מעולם לא עברתי ליד כרבלא מבלי להדהיר את בהמתי עד אשר השארתי מאחורי את המקום הזה. שאלתיו, מדוע? אמר: הייתה בידינו מסורת שצאצא של נביא ימצא את מותו בה, וחששתי שמא אהיה אני האיש הנרמז. אולם משמת חוסיין, אמרנו כי כבר נתקיימה הנבואה ומאז, כשאני עובר על-פני כרבלא איני ממהר"[61]. הסיפור מעלה על נס את הקשר המשפחתי בין נביא האסלאם לחוסיין, וכן את מות הקדושים של האחרון. בשל כך מסורת זו חשובה ביותר. היא מראה את הזיקה ההדוקה שבין ראש הגולה לבין משפחת עלי והשיעה בתפיסת המוסלמים באשר הם[62].

סיפור שיעי טיפוסי מגולל רב-שיח מרתק שהתקיים בארמונו של ח'ליף אמיי, בין הח'ליף השאם בן עבד אלמלך, בנו של ראש הגולה ובן למשפחת עלי, מחמד אבן אלחנפיה[63]. במסגרת חילופי הדברים, שיקצר כאן המצע מלפרטם, ראש הגולה הצביע על אבן אלחנפיה ושאל את הח'ליף: "כלום אין זה האיש הקרוב ביותר לנביא?" השאם אמר שלא, וכי אביו שלו-עצמו הוא הקרוב ביותר לנביא. בן ראש הגולה אמר להשאם: "אם אני צודק, הרי שהאיש הזה צריך לשבת על כיסאך [קרי להיות המנהיג]"; לדבריו "ביני ובין האב הקדמון שלי [דוד המלך] ישנם ארבעים דורות, ובגינו היהודים מכבדים אותי". השאם מצווה לכלוא את היהודי, וגזר דין מוות מרחף מעל ראשו. בסופו של דבר לימד עליו מחמד סנגוריה בפני השאם, וגזר הדין בוטל.
סטיבן ואסרסטרום הצביע על המרכיבים החשובים שבסיפור זה: 1. ההקבלה בין עלי לראש הגולה – הבנים של שניהם הם גיבורי הסיפור[64]. 2. לשתי המשפחות ישנה מטרה משותפת ויריב משותף. הם עומדים מולו כאחד ומגנים איש על רעהו. 3. מאמץ כזה מצד מוסלמי להגן על לא-מוסלמי הוא דבר ראוי לציון. 4. חשוב מכל, לדעת ואסרסטרום, יורש העצר היהודי מעיד על-כך שתביעת בני עלי לשלטון היא צודקת[65].

בספרות השיעית קיימים סיפורים רבים המתעדים, כביכול, דיונים בין-דתיים שנערכו ביזמת הח'ליפה העבאסי אלמאמון (מ. 833); מפגש כזה מתועד בספרו של אבן באבויה זיכרון דברים מהישיבה של [עלי] אלרצ'א. נכחו בו ראשי כל העדות הדתיות, בהם גם מנהיג השיעים האמאם עלי אלרצ'א[66] וראש הגולה כנציג היהדות. ראש הגולה התווכח עם עלי אלרצ'א, שהוכיח את נבואתו של מחמד בעזרת פסוקים מן המקרא המזכירים אותו, כביכול[67]. בצד העובדה שאין בתוכן הדברים משום תיעוד היסטורי, ידוע כי התקיימו מפגשים כאלה בתור הזהב של הח'ליפות העבאסית; האפשרות שראש הגולה השתתף בדיונים פומביים מעין אלה היא הגיונית, בהיותו דמות ציבורית בולטת בחצר הח'ליפות בבגדאד.

אחד המקורות המעניינים ביותר בהם מופיע ראש הגולה היהודי בספרות השיעית הוא קטע מתוך בחאר אלאנואר[68], המביא מסורת בשם אסבע' אבן נבאתה[69]:

"אמר לי מעאויה[70]: הו עדת השיעה! אתם טוענים [טענת שקר] כי עלי הוא דאבת אלארץ' [מיל': חיית הארץ, ר.ג.]? אמרתי: אנו אומרים כך, והיהודים אומרים כך. הוא זימן את ראש הגולה, ואמר: הוי אתה! האם אתם מוצאים את דאבה אלארץ' [כתובה][71] אצלכם? אמר: הן. אמר: ומה היא? אמר: אדם. אמר: האם אתה יודע מה שמו? אמר: כן, שמו אליה. אמר [אסבע']: הוא [מעאויה] פנה אלי ואמר: הוי אסבע'! כמה קרוב 'אליה' ל'עלי'".
בטקסט הזה מקופלים רבדי משמעות עמוקים ביותר. "חיית הארץ" באסלאם היא מושג מיתי. בקראן מוזכרת המלה 'חיה' בהקשר של אחרית הימים "וכאשר יתחולל הדבר אשר נגזר עליהם, נוציא להם חיה מן הארץ, והיא תדבר אליהם ותעיד כי האנשים לא שוכנעו באמיתות אותותינו" (סורה 27, 84, תר' רובין). בפרשנות האורתודוקסית מוסבר שזו חיה פלאית שעתידה להופיע באחרית הימים, והיא סימן מן הסימנים המבשרים את יום הדין[72]. השיעים, בהתאם להבנתם את פסוקי הקראן במקומות רבים, תופסים את הפסוקים המזכירים את דאבת אלארץ' כמרמזים על תפקידו האסכטולוגי של עלי כמבשר בואו העתידי של המהדי, באופן זהה לתפקידו של אליהו הנביא ביחס למשיח במסורת היהודית. מדרש השמות אליהו=עלי נועד להוכיח שמהותו העל-אנושית של עלי רמוזה במקרא. לענייננו חשובה העובדה שראש הגולה משמש כבר-סמכא וכמקור מהימן לידע דתי עבור השיעים. הלא דבר הוא – דווקא על שכמו של ראש הגולה מטילים את המעמסה הכבדה של בירור מעמדו המשיחי של עלי.

מסקנות אחדות עולות מן העיון בספרות השיעית לענייננו:
  1. ראש הגולה מופיע כמנהיג היהודים וכנציגם המוסמך בענייני תיאולוגיה.
  2. ככזה, ראס אלג'אלות משוחח עם עלי וצאצאיו כשווה עם שווים, והוא מקביל במעמדו לאמאמים.
  3. לאמאמים היה אינטרס בקרבה לראשי הגולה, מנהיגים מוכרים שישבו על כס ההנהגה בעדתם מזה דורות. [73]
  4. אחד המוטיבים החוזרים במסורות אלו הוא הכרתו של ראש הגולה בעליונות האסלאם ובמנהיגות של עלי או מי מצאצאיו. השיעים ייחסו חשיבות רבה להכרה זו.


העברת שרביט ההנהגה - ההסבר ההיסטוריוסופי

מדוע בעצם ישנו מקום נכבד כל-כך בספרות השיעית לראש היהודים? מה תפקידו בהתפתחות תפיסת העולם של השיעה? מדוע האמאמים זקוקים ללגיטימציה מגורם חיצוני? עצם הנטייה לראות ברעיון האמאם התפתחות שנוצרה בהשראת היהדות עשויה להיראות תמוהה ביותר בהתחשב ביחס השלילי והנוקשה כלפי יהודים (וזרים בכלל) בהלכה ובתפיסה השיעית כפי שהתגבשו במרוצת הדורות. לדברים ישנו הסבר עמוק היורד לשורשי התפיסה ההיסטוריוסופית השיעית ותפיסתה את מעמד האמאם במערכת ההיסטורית.

בעיני המוסלמים, האסלאם - כדת האמת - קיים מאז ומעולם. עם זאת, הם מכירים בנביאי היהדות והנצרות שהביאו לעולם דתות ייחוד לגיטימיות. השיעה, הרואה בעצמה האסלאם האמיתי והטהור, שכללה עוד יותר את התפיסה הזו. לפי תפיסתה המערכת הדתית שלה קיימת מאז ומעולם. ב'היסטוריה הקדושה' הזו ישנו תפקיד מיוחד לבנו-אסראאיל, שמם של בני ישראל המקראיים בקראן ובתרבות האסלאמית. מאיר בר-אשר מסביר שהדוקטרינה השיעית הקדומה פיתחה גישה ייחודית כלפי היהדות: היא מזהה את עם ישראל כאבטיפוס לשיעה, כקבוצה בעלת סגולה וייעוד מיוחד בתולדות האנושות, בדומה לרעיון הנוצרי של 'ישראל האמיתי' (verus Israel). מסורות שיעיות רבות מפרשות פסוקי קראן המדברים על הבחירה האלוהית בבני ישראל כמתייחסות למשפחת מחמד, קרי האמאמים, ולשיעה בכלל. בני ישראל המקראיים והסיפורים על סבלם וישועתם נתפסים כמופת לשיעה ואבטיפוס לסבל מנהיגיה ומאמיניה. כן ישנו שימוש בדמויות מן המקרא ובמוטיבים ממנו כדי לתלות בהם מסורות ועיקרי אמונה שיעיים. עם ישראל ההיסטורי נתפס, אפוא, כהוכחה לקדמות השיעה, לפחות בספרות של השיעה הקדומה, שבכתביה יש יחס חיובי ליהודים[74].
יתרה מזו, השיעים מחזיקים בהשקפה לפיה משפחת מחמד, המכונה אהל אלבית (משפחת הבית), ירשה את מכלול הידע הדתי בצורתו הטהורה מנביאי כל הדורות, קרי הנביאים של בנו-אסראאיל ושל הנצרות. השקפה זו מתבטאת במושג של נור אללה - אותו זיק אור אלוהי, אותה מהות נבואית, שעוברת מדור לדור ומנביא לנביא. השיעים רואים במעבר ההנהגה הרוחנית תהליך אוניברסאלי שהתחיל אצל נביאי ישראל והגיע לשיאו עם הסמכת עלי כיורש - וצי בידי מחמד. תפיסה זו מגולמת, למשל, במסורת השיעית לפיה ברשות האמאמים מצויים ספרי הקודש שנמסרו לנביאים: צחוף אבראהים (ספר קדוש שהוענק לאברהם), לוחות הברית, הזאבור(תהלים) והבשורות.
השיעים התעניינו במיוחד בסיפורים על נביאי בנו-אסראאיל, כדי לגבש את עקרון הנאץ, הרעיון לפיו נביא מצביע על יורשו בעודו בחיים. היחס בין מחמד לעלי הוקבל ליחס בין משה ליהושע, שירש את ההנהגה, או ליחס בין משה לאהרן, שהיה ממשיכו בעניינים רוחניים. שני בני עלי, חסן וחוסיין, הוקבלו לבני אהרן – נדב ואביהוא[75]. הוגים שיעים שחזרו את רשימת הנביאים וה"יורשים" שקיבלו את הוציה והעבירו אותה מדור לדור. כך, אדם היה הנביא הראשון, והוצי שלו היה שת; ממנו הגיעה הירושה לנח, וממנו לשם, אברהם, משה, יהושע, דוד, שלמה וכן הלאה. הוציה הגיעה גם לישו, ובסופו של דבר למחמד ומשפחתו[76]. מגמה זו, של ביסוס ההערצה לאהל אלבית על אדני המסורת היהודית-מקראית, עמדה בניגוד למגמה שיעית אחרת שעמדה על הערביות הטהורה של מחמד, עלי וצאצאיהם, כפי שהתבטאה בדוקטרינה המקבילה של נור מחמד[77].

בדברים אלה יש כדי להסביר את היזקקות ההשקפה השיעית ליצירת זיהוי בין אהל אלבית, האמאמים, לבין מוסד ראש הגולה של יהודי בבל. תיאולוגים שיעים יכלו בעזרת הזיהוי הזה להציג את האמאמים כיורשי הזכות הלגיטימית והאלוהית לשלטון ארצי. האמאמים זכאים לשלטון בזכות ייחוסם למחמד, הם ירשו את הזכות לשלטון של דמות המופת ששילבה מלוכה ונבואה – דוד המלך המקראי, דאוד הקראני.
בנקודה זו יש להרחיב מעט על מקומו של דוד בקראן ובאסלאם. שכן, דוד היה בעת ובעונה אחת מלך ונביא, ובכך הוא מופת להנהגה הראויה. הקראן[78] מספר שהאל העניק לדאוד שררה: "ודוד הרג את גלית[79], ואלוהים נתן לו את המלוכה ואת החוכמה, ולימדו את אשר חפץ" (סורה 2, 251), "ביצרנו את ממלכתו ונתנו לו חוכמה ודיבור נחרץ" (סורה 38, 20). האל מכריז: "דוד, שמנוך מחליף בארץ [...]" (שם, 26)[80]. במסורת מפורש שהכוונה לכך שדאוד קיבל מינוי כנציג האל עלי אדמות. רק אדם הראשון זכה למינוי דומה. האל מעניק לו ידע וחכמה (עִלם ו-חִכְּמַה), ו"חוכמת משפט" - חֻכְּם. כן הוא מקבל מידי האל את ספר המזמורים, ה'זאבור', משמע דאוד מצטייר בקראן כנביא מן המעלה הראשונה, בקבלו ספר נבואי בדומה למשה/מוסא וישו/עיסא. בנוסף לכך, הוא משמש מופת לתפילה וחזרה בתשובה[81].

צאצאיו של דוד, בני משפחת ראש הגולה, היו בעיני השיעים יורשיו הרוחניים והפוליטיים; הם בני-בניו של מי שהיה מלך ונביא, והם הנהיגו את עדתם בזכות ייחוסם לאביהם הקדמון. עניין הייחוס הוא חשוב ביותר לענייננו, לאור התפיסות בחברה הערבית בעניין זה. כפי שהעירו גולדציהר ואחרים, הערבים הקדמונים סברו שתכונות – הן פיזיות והן מוסריות ורוחניות - עוברות בתורשה מאב לבנו. כך, בחברה הערבית הטרום-אסלאמית, אם אדם רצה להוכיח שהוא בעל תכונה תרומית כלשהי, הדרך לעשות זאת הייתה הוכחת ייחוסו לאבות קדמונים אצילים בעלי אותה תכונה[82].

לאור כל זאת מובנת אפוא התלהבותם של השיעים מהמוסד של ראשות הגולה; ראש הגולה החזיק בודאי בתכונות רוחניות, שלא לומר נבואיות, כלשהן, בהיותו צאצא של נביא, ובה בעת הוא החזיק בשררה פוליטית ממשית על צאן מרעיתו. עובדות אלה שיחקו לידיהם של הוגים ותועמלנים שיעים משתי המגמות: הן אלו שהדגישו את המורשת המקראית, שממנה קיבלה משפחת הנביא את סגולותיה וזכותה לשלטון, והן אלו שהדגישו את התורשה המשפחתית, העוברת מאב לבן, המקנה את הטבע הנבואי ואת השלטון.

המסורות השיעיות אודות ראש הגולה משקפות למעשה כיצד ראו השיעים את הפן המעשי של עקרון הנאץ האוניברסאלי. בסיפורים הרבים על מפגשים בין עלי אבן אבי טאלב, או אמאמים אחרים, לבין ראש הגולה, מובעת המחשה סמלית לרעיון שראש הגולה מעביר את שרביט ההנהגה, את המינוי שקיבל דוד כנציג האל עלי אדמות ("ח'ליפה פי אלארץ'") – לאמאמים.
תמצית הדברים מצויה בציטוט הבא המופיע אצל לקטן המסורות השיעי מג'לסי:

"ג'עיד היה אחד מאלו שיצאו עם חוסיין לכרבלא. אמר: שאלתי את חוסיין: לפי מה אתם [האמאמים] שופטים? אמר: הוי ג'עיד, אנו שופטים בחוכמת בית דוד, ואם אנו חסרים במשהו רוח הקודש שולחת אותו לנו "[83].

השואל ביקש בעצם לדעת מהו מקור הסמכות של האמאמים. חוסיין ענה כי מקור הסמכות הוא בית דוד - ללא התייחסות לסבו מחמד, לקראן, להתגלות או למשהו כיוצא בזה. לפי המסורת הזו, האמאמים ירשו את חוכמת המשפט האלוהית של דוד[84]. השיעה רואה, אפוא, את מקור הסמכות של האמאמים כנובע ממקור הסמכות עתיק היומין של דוד וזרעו. מבוטא כאן בעצם חוסר תלות בכל המערכת הרגילה של האסלאם[85]. השיעה נזקקת דווקא לדוד, מפני שבאישיותו התגלם השילוב של נבואה ומלוכה. מעבר לכך, ישנו מימד עוד יותר יוצא דופן באמירה הזו – האמאם מבטא רובד אחר של שלטון, רובד לא-ארצי. הוא מקיים קשר ישיר עם האל, בעזרת רוח הקודש, שהיא כידוע נחלתם של נביאים. מעניין שהאמירה הזו מצוטטת דווקא מפיו של חוסיין, היורש החוקי והלגיטימי הראשון במעלה של הזכות להנהגת עדת המאמינים.


סיכום
הניסיון לאתר שורשים יהודיים בהשקפה השיעית הוא עתיק יומין, וימיו כנראה כימי השיעה עצמה. חוקרים[86] עודם מנסים להפיג את הערפל האופף את נסיבות ההתגבשות של השקפותיה. להשערותיהם המלומדות של חוקרים קדמו טיעונים מפולפלים לא פחות של מוסלמים. 'האשמות' כאלו מסעירות את העולם המוסלמי עד עצם היום הזה. בשונה מתיאולוגים ובעלי-פולמוס, על החוקרים לנקוט זהירות רבה בייחוס קיומה של תופעה דומה בשתי דתות או תרבויות להשפעה של אחת על השנייה. עצם הקיום של תופעה דומה בשתי דתות, אשר אחת מהן קדמה לשנייה בזמן, אין בו כדי להוכיח העתקה, חיקוי או השפעה. אכן, החוקרת חווה לצרוס-יפה הזהירה, בעקבות מזרחנים ומלומדים רבים[87], מן הנטייה לייחס שורשים יהודיים לרעיונות ומושגים שונים הקיימים באסלאם. לצרוס-יפה הציעה, בעקבות המזרחן הנודע גיב (H.A.R Gibb), כמה כללים לבחינת העניין, בהם הכלל הבא: תרבות קולטת מתרבות אחרת בתנאי שלשתיהן תכונות דומות, והקרקע לקליטה הוכנה מראש בידי פעולות דומות; "להשפעות תרבותיות קודמת תמיד פעולה קיימת בתחומים הקשורים, ופעולה קיימת זו היא שיוצרת את גורם המשיכה, שבלעדיו לא תיתכן הטמעה יצירתית"[88]. לדעתי, הקביעה כאן בדבר השפעת היהדות על השיעה עומדת היטב במבחן זה.

ראשית, השיעה נולדה בנסיבות גיאוגרפיות והיסטוריות בהן היכרות
בלתי-אמצעית עם ראש היהודים בבבל הייתה לא רק אפשרית, אלא גם טבעית. שנית, השיעה הייתה זקוקה לחוליית קישור ליהדות, למורשת המונותיאיסטית שלה, לותיקות שלה, ול'היסטוריה הקדושה' שלה. שלישית, שתי הדתות מאופיינות במתח משיחי גבוה. היהדות מתקיימת במתח משיחי מתמיד, והשיעה נולדה מתוך מכלול של ציפיות משיחיות ואסכטולוגיות, בידי אנשים שחיפשו תשובות לשאלות בדבר אחרית הימים. מוסלמים רבים חיפשו תשובות לשאלות בדבר אופי ההנהגה הפוליטית הרצויה, כאשר ברור היה להם שזו אמורה לענות הן על הצרכים הארציים של עדת המאמינים, במלחמות, במדינאות, ועוד, והן על הצרכים הדתיים-אסכטולוגיים שלה. ניתן לומר בתמצות: בחוגים שמהם עתידה הייתה להתפתח השיעה היו שאלות לגבי המבנים הדתיים והפוליטיים האידיאליים; ליהודי בבל היו את התשובות.

סיעת עלי מצאה בקרב היהודים בבבל מודל הנהגה שביטא את תחושותיהם כלפי משפחת הנביא. ריש גלותא היה בן-נביא ובן-מלך, יורש השררה של אביו הקדמון, ולכאורה גם יורש סגולותיו הרוחניות-נבואיות. בני שבטו של מחמד, הבַנוּ הַאשֵם, ראו בעלי ובניו נוחלי מורשת הנביא, קרי ממשיכיו החוקיים בענייני הדת וההנהגה. הרעיון התנ"כי לפיו קיימת שושלת קדושה של שליטים לגיטימיים משקף באופן מושלם את ההשקפה השיעית, שרעיון הוציה – זכות הירושה של בית עלי - קיים בה עוד מראשיתה[89]. מעבר לכך, ראש הגולה גילם עבור השיעים הראשונים את חוליית הקישור הסמלית בין בית דוד, השושלת הקדושה של המסורת המונותיאיסטית-היהודית – לבין בית עלי. עניין זה עומד בבסיס הסיפורים על מפגש בין ראש הגולה לעלי, בהם ראס אלג'אלות מקבל עליו את האסלאם. המסר הטמון במסורות הללו הוא מתן ההכרה מצד ראש הגולה, כנציג השושלת הקדושה הקודמת וכנצר לדוד המלך, לראש השושלת הקדושה הממשיכה אותה - אהל אלבית.

[1] מילולית: ראש, מנהיג.
[2] שם זה נובע מסגידת המוסלמים השיעים לשנים-עשר אישים, שהם ה'אמאמים', עלי אבן אבי-טאלב, בן-דודו וחתנו של הנביא מחמד ואחד עשר מצאצאיו. ענף זה מכונה גם 'אמאמיה', או 'את'נא-עשריה' בערבית. על הענף הזה נמנה הרוב המוחלט של השיעים מזה דורות. להלן המונחים 'שיעה', 'שיעי' וכד' יתייחסו לפלג השיעה התרי-עשרית בלבד.
[3] נזיקין, יב, ע"ב
[4] משנה תורה, ספר שופטים, הלכות סנהדרין, פרק יד, הלכה י"ג
[5] לרקע תמציתי של תולדות יהודי בבל ראה: גפני, עמ' 9-20
[6] כידוע, רק עלי כיהן בפועל כח'ליפה ומנהיג המוסלמים, עד שנרצח; הנסיבות ההיסטוריות והפוליטיות של מאבקי ההנהגה בח'ליפות, בהן התפתחה דוקטרינת האמאם אינן מענייננו כאן. הן נסקרו בחיבורים רבים. הקורא העברי יכול להיעזר בספרו של היו קנדי, מחמד והח'ליפות, המזרח התיכון המוסלמי מהמאה השישית עד המאה האחת-עשרה, (תר' עמנואל קופולביץ), ירושלים 1998
[7] מרכזיות האמאמה בהשקפה השיעית מתבטאת בין היתר באמונות הבאות: האמאם הוא מופת אלוהי, והעולם אינו יכול להתקיים ולו רגע אחד ללא המופת האלוהי (חֻגּ'ה) שהם מהווים; הגם שהקראן אינו מצביע עליהם ישירות, האמאמים מוזכרים בו פעמים רבות, בצורה אליגורית, כ'עדים' של האל, כ'חותַמיו', כ'בעלי האמונה הרמה' וכו'; האמאמים הם נציגי אללה עלי-אדמות (ח'לפאא), הם ה'שערים' להתקרבות אליו ולהכרתו (אבואב אללה) והם יורשי הידע הדתי של הנביא; ברשות האמאמים מצויים כל הספרים הנבואיים שהתגלו וגם ספרים אזוטריים שאינם ידועים ליתר האנושות (הללו נמסרו ממחמד לאשתו פאטמה, בתו של עלי וממנה אליהם); הם בעלי ידע מקיף מאין כמותו בקראן, על פנימיותו וחיצוניותו; הם יודעים את השם המפורש של האל (אסם אללה אלעטי'ם); האמאמים ירשו את כלי הנשק של הנביא; הידע של כל אמאם זהה לזה של הנביא; הם יודעים את כל המלאכות ואת כל השפות, והאל מעניק להם ידע על כל דבר שהם חפצים; האמאם, בדומה לנביא, משוחח עם המלאכים ומקבל מהם מידע, אך בשונה ממנו הוא אינו יכול לראות אותם; האמאם הוא בעל רוח הקודש. ראה: אמאמה, עמ' 1166-7
[8] המילה 'שיעה' בערבית משמעה סיעה או מפלגה
[9] גפני, עמ' 53
[10] מאיגרת רב שרירא גאון למדים שיהודי בבל סברו שמוסד הראשות יוסד בימי הבית השני: "וכיון שעלו עזרא וזרבבל והגולה ובנו בית המקדש [...] אף על פי כן הוו מרבצין הכא אוריתא והוה אית להון ראשי גלואתא מבית דוד אבל ראשי מתיבאתא וסנהדרין לא הוה אית להון [...] ועד דאיפטר רבי בראשי גלואתא הוו נהיגין בבבל ולא בראשי מתיבאתא". איגרת רש"ג, עמ' 73-74.
[11] בר, ראשות, עמ' 11-15, והפניותיו שם.
[12] במסכת עירובין, יא, ע"ב, מופיע סיפור על מחלוקת בין רב נחמן לרב ששת לגבי הלכות עירובין, שמלמד רבות על היחסים בין חכמים לראשי הגולה.
[13] 'ריש גלותא' מוזכר פעמים רבות בסוגיות התלמוד, ולעתים אף כמשתתף בדיון, כמו בדיון על הלכות שבת: "בעא מיניה ריש גלותא מרבה בר רב הונא: היו כתובין בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום בלשון הקודש, מצילין אותו מפני הדליקה או אין מצילין?" (שבת, קטו, ע"ב).
[14] הנשיא היה כותב אגרות בענין זה אל ראש הגולה, בכותרת "לאחנא בני גלותא דבבל ובני גלותא דמדי" (לאחינו בני גולת בבל ובני גולת מדי), ובהן הוראות ומידע לגבי לוח השנה. עדות על-כך מתועדת בסוגיה המביאה כדוגמה את המסר שנשלח לראש הגולה מר עוקבא: "שלחו ליה למר עוקבא: אדר הסמוך לניסן לעולם חסר" (ראש השנה, יט ע"ב).
[15] ירושלמי, סוטה, פ"ז, מ"ח.
[16] במסכת זבחים, דף יט, ע"א מצטט רב אשי את הונא בר נתן, שהיה ראש גולה (על-פי המסופר במקורות גאוניים), שסיפר על פגישה שהייתה לו פעם אחת עם מלך פרס יזדגרד הראשון. משה בר מביא מסורת פרסית לפיה אשתו של יזדגרד היתה בתו של ראש הגולה. כן ניתן להבין ממקורות בתלמוד שראשי הגולה נהגו לארח בביתם אישים פרסיים רמי-דרג, כמו במימרה לפיה רבה בר רב הונא התיר לראש הגולה לשתות עם גויים מאותו כלי (עבודה זרה, עב, ע"ב).
[17] דוגמה לנוסח של כתב מינוי שכזה, במקור הערבי ובתרגום לעברית מצויה אצל גרוסמן, עמ' 58-60.
[18] בר, ראשות, עמ' 44-56.
[19] גרוסמן, עמ' 12.
[20] גיל, המיפגש, עמ' 35. לדיון ממצה באיש ובאגדות אודותיו, וכן בסערה סביב צאצאיו, כולל המקורות הנוגעים לעניין, ראה גרוסמן, עמ' 15-44.
[21] עיר זו הייתה מרכז דתי ותרבותי חשוב במאות הראשונות לאסלאם, בירת הח'ליפות של עלי ומעוז השיעה לאחר מותו.
[22] איגרת רש"ג, עמ' 101, נוסח ספרדי.
[23] שמה הקודם של כופה.
[24] גיל, המיפגש, עמ' 48 והע' 30 שם.
[25] הפרטים ברשימה להלן והדיון בהם לקוחים מגיל, המיפגש, עמ' 48-51, והע' 31-38 שם.
[26] הכתיב של שם זה אינו ברור. כפי הנראה יש לקרוא בֻצְבֻהְרא. ראה פרטים במאמרו של גיל.
[27] הסכם הפיוס מוזכר גם אצל הביוגרף אבן-סעד (מ. 845), אצל ההיסטוריון אבן כת'יר (מ. 1373) ובמקורות נוספים, המוזכרים שם.
[28] זהו כפי הנראה דגם ספרותי שלקוח מהסיפורים אודות דניאל הנביא.
[29] גיל, המיפגש, עמ' 47-55.
[30] שם, עמ' 58.
[31] האישיות הבולטת ביותר בהקשר זה היא עבדאללה אבן צבאע, יהודי תימני שהתאסלם והצטרף לסיעת עלי. ראה הערך עליו באנצ' האסלאם: אבן-צבאע.
[32] רוב המקורות מוסרים ששליט זה היה הח'ליף עמר אבן אלח'טאב. נישואים אלו יצרו ענף חדש במשפחת ראש הגולה, ענף בני הפרסייה, שעמדו במרכז סערה ציבורית כמאה שנים לאחר שבוסתנאי נפטר – כאשר פרצה מחלוקת סביב שאלת כשרותם לכהן כראשי הגולה. גיל דן בהרחבה במקורות הנוגעים לסוגייה מרתקת זו ומסכם את הממצאים העולים מהם. ראה שם, עמ' 36-44.
[33] המקורות חלוקים לגבי שם הנסיכה הזו; הם מסכימים לגבי העובדה שהיא קיבלה שם ערבי לאחר נישואיה לחוסיין. בנו של חוסיין, האמאם הרביעי, עלי זין אלעבאדין, נולד לו מאותה נסיכה פרסיה. ראה: גיל, המיפגש, עמ' 60 הע' 56
[34] את ההתייחסויות הללו ניתן למצוא לפיכך בחיבורים היסטוריים, גיאוגרפיים או ספרותיים, אך גם בחיבורים דתיים או בחיבורי פולמוס (בין אם המדובר בפולמוס פנים-אסלאמי או אסלאמי-יהודי)
[35] אלבירוני, עמ' 16. תרגום הקטע נלקח מגרוסמן, עמ' 92, למעט מספר שינויים קטנים שלי.
[36] בירוני, עמ' 58.
[37] פישל, ריש גלותא, עמ' 183 .
[38] הקטע מצוטט אצל גרוסמן, עמ' 68-9, וראה הערותיו שם.
[39] פישל רואה בהתיחסותו של אבן חזם לראש הגולה ביטוי לירידת המעמד של המשרה במאה האחת-עשרה. בנוסף לכך יש לציין כי עמדתו נבעה גם מהעימות שלו מול שמואל הנגיד ומפולמוסו עם היהדות והנצרות. פישל, ריש גלותא, עמ' 185. גרוסמן, עמ' 69.
[40] פישל, ריש גלותא, עמ' 186. כנראה אין מדובר בכת שהייתה. הסופרים הללו פשוט ביקשו להנגיד את היהודים הרבניים לקראים שכונו 'ענאנייה' על שם ענן בן-דוד מייסד הקראות.
[41] טברי, כרך III, עמ' 165 והלאה. האל נתן את המראה לאדם הראשון, ממנו היא הגיעה לשלמה המלך, שהתעמת בגינה עם ראש השדים, ורק שבר אחד שלה הגיע לראש הגולה. דיון קצר אצל גולדציהר, ריש גלותא, עמ' 123-4.
[42] לפי מסורות מוסלמיות ואגדות שסבבו באזור עיראק, בעיר בבל הייתה באר בה נתלו הארות ומארות, שני מלאכים שירדו לארץ בדמות בני-אדם כדי לנסות את בני האדם (ראה סורה 2, 102). סיכום הסיפור אצל גולדציהר, שם, עמ' 124.
[43] אלקאסם אבן אבראהים (מ. 860) הוגה חשוב של הפלג הזיידי של השיעה, נולד באלמדינה וחי במצרים. דבריו אודות ראש הגולה מובאים בחיבורו אלרד עלי אלרואפץ' מן אצחאב אלע'לו (תשובה לשיעים בעלי הכפירה). אודותיו: אברהמוב, אלקאסם, עמ' 80.
[44] פינס, עמ' 71-72.
[45] מתוך פינס, עמ' 71.
[46] עבור הסונים, קיומו של דמיון בין התפיסות והמנהגים של קבוצה חוץ-אסלאמית, לבין אלו של קבוצה פנים-אסלאמית, מוכיח שזו האחרונה ראויה להיחשב אף היא בגדר קבוצה מוקצה. ואסרסטרום, עמ' 303-305.
[47] שם, עמ' 307.
[48] שם, שם. לרשימה כולה ולדיון בה ראה אצל ואסרסטרום, עמ' 307-311.
[49] אחד מכרכי כתאב אלכאפי (ספר המספיק), שהוא אוסף מסורות על האמאמים, שנועד להיות מדריך כולל לדוקטרינה השיעית. אחד מארבעת הספרים הקאנוניים בתיאולוגיה השיעית.
[50] כליני, דף 44, 4-II .
[51] מחמד באקר אבן מחמד אלתאקי אלמג'לסי, מ. 1699, חי ופעל באספהאן. המלומד השיעי החשוב ביותר בראשית העת החדשה. בחאר אלאנואר (ימים של אורות) הוא אוסף אנציקלופדי של מסורות בעל-פה, שעל-פי רוב אינם מופיעים בארבעת קבצי המסורות הקאנוניים של השיעה.
[52] בחאר, כרך ג', עמ' 336.
[53] הח'ליף הראשון שקיבל את הנהגת המוסלמים אחרי פטירת מחמד; מ. 634. הסונים מחשיבים אותו מופת לצדקות, חכמה ונאמנות. השיעים מקללים אותו (עד ימינו אנו) בגלל ש'גנב' את משרת ההנהגה מעלי.
[54] חרית' אלעוואר אבו-זוהייר חרית' אבן עבדאללה אלהמדאני (מ. 65 להג'רה), איש העיר כופה ורע נאמן של עלי, אחד משלושה שמסרו דברים מפיו. מפורסם בשל ידיעותיו במתמטיקה, במדע, ובמיוחד בדת והלכה. מוצאו כנראה משבט תימני. היה אחד מעשרת המנהיגים הכופיים שמרדו במושל שעות'מאן מינה לעיר והשתלטו עליה לזמן קצר. ראה מודרסי, עמ' 45.
[55] אלמסאיל אלתי אח'בר בהא אמיר אלמאמנין אליהודי לדברי החוקר חוסיין מודרסי, זהו חיבור כיתתי שיעי-כופי, שנכתב במרוצת התקופה האמיית, ובו תשובות שניתנו, כביכול, בידי עלי לראש היהודים לאחר קרב נהרואן תיאור החיבור שם, עמ' 59. הטקסט של החיבור קיים בח'צאל של אבן באבויה (ספר הסגולה).
[56] ח'צאל, עמ' 366.
[57] בשל ההתעסקות הזו במניית הניסיונות מצא אבן-באבויה לנכון להכליל את הסיפור דווקא בקובץ אלח'צאל, העוסק כולו במספרים וחשיבותם הדתית.
[58] ח'צאל, עמ' 382.
[59] תרגום מן הצרפתית מתוך גולדציהר, ריש גלותא, עמ' 124-125, שציטט מתוך כתאב אלעקד אלפריד של אבן עבד-רבִּה. אבו אלאסוד הנזכר (מ. 688) היה מתומכיו הנלהבים של עלי ומבכירי נאמניו. אגדות מייחסות לו את גיבוש כללי הדקדוק הערבי, אותם שמע מפי עלי.
[60] טברי, תאריח', כרך I, עמ' 287.
[61] התרגום מתוך פישל, ריש גלותא, עמ' 184, בשינויים קלים לאור התרגום לצרפתית אצל גולדציהר, ריש גלותא, עמ' 123. מסורת זו, אף שהובאה אצל סופר סוני, עולה ממנה ריח חריף של תעמולה שיעית, ולפיכך היא הובאה בסעיף זה.
[62]. ראה גם פישל, ריש גלותא, עמ' 184.
[63] בנו של עלי אך לא נמנה על שושלת האמאמים. גם בו נתלו תקוות משיחיות בחוגים שיעיים מסוימים.
[64] השווה לעיל פרק 2, לסיפורים שגם בהם הגיבור הוא דווקא בנו של ראש הגולה
[65] סיכום הסיפור והמסקנות מתוך ואסרסטרום, עמ' 317-318.
[66] האמאם השמיני (מ. 818). מת מות קדושים ונקבר בעיר משהד, במזרח איראן.
[67] אח'באר אלרצ'א, עמ' 146-150
[68] לא מצאתי התייחסות מחקרית לטקסט זה. התרגום שלי, ר.ג. בחאר, כרך 53, עמ' 112, סעיף 12.
[69] אסבע' אבן נבאתה אלתמימי, מידידיו הקרובים של עלי, ומלוחמיו הנאמנים ביותר. בקרב השיעה הוא בעל מעמד נכבד ביותר בהיותו אחד משלושה שמסרו מסורות וחדית'ים מפי עלי עצמו. ראה אודותיו אצל מודרסי, עמ' 17, ועמ' 59-60
[70] מעואיה אבן אבי-ספיאן (מ. 680), מאנשי מכה בדורו של מחמד, מייסד שושלת הח'ליפים לבית אמייה, אויבו של עלי ושנוא נפשם של השיעים לדורותיהם.
[71] ההשלמה במקור, ר.ג.
[72] ראה: דאבה
[73] כפי שמציין ואסרסטרום: "Exilarchs and Imams […] would have had reason for comparing themselves with each other in a mutually favorable light. Certainly for the anxious Imams, who themselves were striving for constitutional legitimacy against their Sunni counterparts, the presence of of the Exilarchs, long settled into their official status, lent further support to their own claims". ואסרסטרום, עמ' 323
[74] בר-אשר, עמ' 26-30.
[75] רובין, עמ' 45-6, וגם 51-55.
[76] שם, עמ' 48.
[77] שם, עמ' 43-45. מגמה זו הובלה, לדברי רובין, בידי ערבים ממוצא תימני שהשתכנו בעיראק. לנוכח אלו עמדו אמנם גורמים שביקשו לראות גם באותן דמויות מן ההיסטוריה של בנו אסראאיל דמויות ערביות טהורות. שם, עמ' 59-60, וכן 63-64.
[78] פסוקי הקראן מצוטטים כאן מתוך תרגומו של אורי רובין (תל אביב 2005).
[79] במקרה או שלא במקרה, שמו של גלית המקראי בקראן הוא "ג'אלות".
[80] רובין בחר לתרגם את המילה "ח'ליפה" מילולית. ריבלין תרגם: "דוד, הנה אנחנו שתנוך מושל בשמנו בארץ". תרגומו קולע יותר למובן הפוליטי שמילה זו קיבלה בערבית אחרי הקראן. לדברי ראפה (Rapet), זוהי הכרזה שדוד ירש שושלת קודמת של שליטים. לא ברור לאיזו שושלת הכוונה. ראה: ראפה, דאוד.
[81] ראה: חסון, דוד, ו-ראפה, דאוד. הקראן לא מזכיר במפורש את פרשת בת-שבע או את אוריה החתי, אך רומז לה בהביאו משל דומה למשל כבשת הרש (סורה 38, 21-25). מסורות מדברי חז"ל ברוח "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה" (שבת נו, ע"א) חדרו לפרשנות המוסלמית, ואומצו בחום בידי השיעים הדוגלים בכך שהנביאים והאמאמים חסינים מטעות ומחטא. ראה את דיונו של חסון והפניותיו.
[82] כפי שניסח זאת גולדציהר: "Just as the Arabs took for granted the inheritance of physical characteristics, they also assumed that moral attributes were handed down in the same way. Virtues and vices passed on from the ancestors, the individual could prove his muruwwa best by being able to point out that the virtues which make the true muruwwa were transmitted from noble ancestors […]". גולדציהר, מחקרים, עמ' 46.
[83] חוסיין השתמש במילה חֻכְּם , חוכמת משפט, שהיא אחת ממתנות האל לדוד, ראה לעיל. הציטוט מתוך: בחאר, כרך 25 (ספר ה-אמאמה), עמ' 57, מס. 22. מסורת זו מופיעה שם, בניסוח מעט שונה, לא פחות משש פעמים.
[84] ראה לעיל.
[85] תודתי לפרופ' משה שרון שהעמיד אותי על משמעות הציטטה הזו.
[86] ואסרסטרום, עמ' 297-8, ומחקרים נוספים שמופיעים בעבודה זו
[87] חוקרים רבים העוסקים בקשר בין יהדות לאסלאם הנם, באופן טבעי, ממוצא יהודי. על החוקרים שהדגישו את חובת הזהירות האמורה נמנים אברהם גייגר, איגנץ גלדציהר ושלמה דב גויטיין, אם למנות רק את הבולטים ביותר שבהם.
[88] לצרוס-יפה, יהדות ואסלאם, עמ' 72-73.
[89] שיעה, עמ' 420-424.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה