יום חמישי, 22 בספטמבר 2011

ענין של פרספקטיבה / תרבות פופולרית בפרשנות מאוחרת למורשת ישראל


תוספות רא"ש מסבירים מדוע צריך לשכנע אדם לעשות קנין לפני הפשרה

מיהו בה"ג פירש בהלכות דינין פשרה היכי דמי כגון ממונא דאיתה ביני תרי והוו אינשי ביניהו ובעו למיעבד להו פשרה ובעו ממאן דאית ליה ממונא גבי חבריה במטותא שבוק מן ממונא מידי אי נמי דשבקי כוליה וקני מיני דכך וכך ממונא אית ליה וקא שבקת מנה כך וכך ואי לא קנו מיניה מצי הדר ביה דקיימא לן פשרה צריכה קנין.


תרגום
בעל הלכות גדולות פירש בהלכות דינים, פשרה למה היא דומה? כמו שיש ממון בין שניים ובאו אנשים  ורצו לעשות ביניהם פשרה ובאו למי שיש לו יותר ממון מחברו, ואמרו לו, עזוב, עזוב את הממון...


ולפירוש של החמישיה,


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה