יום ראשון, 10 ביולי 2011

18 עונות

אמר רב אפילו בשעת חליו של דוד קיים שמנה עשרה עונות שנאמר (תהלים ו, ז) יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה (בבלי, סנהדרין, קז, א)

ויש לומר אפילו תימא דעונתו פעם אחת בשבת כיון דהיו לו שמונה עשרה נשים ונתחייב לכל אחת פעם אחת בשבת היה בכל לילה ולאו דוקא שמונה עשרה עונות בכל לילה רק לכל אחת עונתה ועל ידי זה היה בכל לילה (ר"צ הכהן מלובלין, ישראל קדושים, אות ד)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה